Wsparcie dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem technik kinezjologii edukacyjnej metodą Paula Dennisona – Gimnastyka mózgu.
Metoda ta stymuluje rozwój i daje możliwość łatwiejszej nauki, pozwala lepiej przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.
Gimnastyka mózgu dla dorosłych niezależnie od wieku.
Program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Ćwiczenia wpływają m.in. na poprawę wzroku, słuchu, koncentracji, zrównoważenia energii i pobudzania sił witalnych organizmu.
Related Articles